استاد احمد عابدی

مقدمه داخلی و خارجی

مقـدمـه: کلام در این باب بود که بحث مقدمه‌ی واجب زیر مجموعه‌ی کدام یک از علوم است. فقهی یا اصولی بودن مقدمه‌ی واجب: در این که آیا «مقدمه‌ی واجب» اصولی است یا جزو مقدمات بحث فقه است، با توجه به … ادامه 

استاد احمد عابدی

تبیین جایگاه بحث مقدمه واجب

مقـدمـه: ما چند نوع مقدمه داریم. گاهی می‌گویند مقدمه‌ی علم، مثلا در کفایه ۱۳ مقدمه داریم. مقدمه‌ی علم یعنی چیزی که آن علم بر آن متوقف است، بعباره اخری مبادی علم را مقدمه‌ی علم می‌گویند. مبادی هم دو جور است: … ادامه 

استاد احمد عابدی

مقدمه، با کسر دال یا فتح دال؟

استاد عابدی در این جلسه ضمن بیان مباحث مقدماتی و حاشیه‌ای، مطالبی در باب خوانش صحیح کلمه‌ی مقدمه از منظر ادبیات عرب و فارسی مطرح فرمودند که شایسته است طلاب برای استفاده بهتر به فایل صوتی مراجعه نمایند. ادامه