نقد و نسیه - بحث قبض؛ جمع بندی بحث جواز و عدم جواز معاملات معکوس در بورس

مباحث مطرح شده در این جلسه: شرط محال در بیع جمع‌بندی معاملات معکوس یکی از مصادیق قبض حکمی معاملات معکوس در بورس است. تا اینجا توضیح دادیم که چنین معاملاتی که ابتدا کسی با دیگری قرارداد می‌بندد که کالای خود … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ توضیحی درباره قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

مباحث مطرح شده در این جلسه: تحدید مالکیت توضیحی پیرامون سند الناس مسلطون علی اموالهم توضیحی پیرامون دلالت الناس مسلطون علی اموالهم تحدید مالکیت بحث درباره این بود که آیا انسان می‌تواند اختیارات خودش را در اموالش محدود کند؟ به‌عبارت‌دیگر … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ بیع شرط در معاملات معکوس

مباحث مطرح شده در این جلسه: وجه‌تسمیه معاملات معکوس ارتباط بیع الشرط با معاملات معکوس تحدید مالکیت وجه‌تسمیه معاملات معکوس اگر دو معامله باشد که نتیجه معامله اول محدود کردن اختیارات مالک در معامله دوم باشد. مثلاً در بورس قراردادی … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ دلایل روایی بطلان معاملات معکوس

مباحث مطرح شده در این جلسه: معاملات معکوس بررسی صحت معاملات معکوس روایات دال بر لزوم اختیار بایع و مشتری بررسی روایات معاملات معکوس نوعی از معاملات در بورس معاملات معکوس است، به‌عبارت‌دیگر معاملاتی است که شخص ابتداء قراردادی می‌بندد … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ معاملات معکوس در بورس

مباحث مطرح شده در این جلسه: معاملات معکوس نوع معاملات معکوس چیست؟ توضیحی درباره حق و انتقال حق به دیگری معاملات معکوس کتاب مکاسب با بحث قبض تمام شده است و گفته شد آنچه در مکاسب بحث شده است، بحث … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ راه حل استاد برای جواز معاملات ثانویه بورسی

مباحث مطرح شده در این جلسه: عدم صحت کلام آیت‌ﷲ خویی تصحیح معاملات بورس کالا حدیثی از امام هفتم علیه‌السلام بحث درباره این بود که در بروس کالا معمولاً معاملات به‌صورت سلف است. اصل سلف اشکالی ندارد ولی شرط سلف … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نقد و بررسی تملک در معاملات ثانویه

مباحث مطرح شده در این جلسه: بررسی صحت معاملات کالا در بورس بطلان معامله سلم در صورت عدم قبض ثمن فی‌المجلس عدم ضرر مخالفت شیخ صدوق و صاحب کفایه و صاحب حدائق به اجماع تصحیح معاملات موردبحث بررسی صحت معاملات … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ نظر صاحب حدائق در حکم معاملات ثانویه

مباحث مطرح شده در این جلسه: بررسی صور معاملات ثانویه کلام صاحب حدائق الناضرة بررسی صور معاملات ثانویه بحث درباره معاملات ثانویه بورس در بورس کالا و معاملاتی که به آن‌ها معاملات آتی یا مشتقه یا ثانویه می‌گویند، آیا این … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ اشکالات معاملات بازار ثانویه بورس و پاسخ آن

مباحث مطرح شده در این جلسه: اشکالات در معاملات ثانویه یا آتی در بورس کالا حل اشکالات مذکور کلام صاحب ریاض اشکال عدم قبض ثمن در معاملات سلم و حل آن اشکالات در معاملات ثانویه یا آتی در بورس کالا … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم معاملات ثانویه در بورس کالا

مباحث مطرح شده در این جلسه: تعریف معاملات ثانویه بررسی جواز معاملات ثانویه تعریف معاملات ثانویه قبلاً گفته شد در بورس غیر از فروش سهام شرکت‌ها حدود ده‌پانزده نوع معامله دیگر وجود دارد که یکی از آن‌ها بورس کالا است. … ادامه