نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم معامله صوری

مباحث مطرح شده در این جلسه: شواهدی از جواهر برای معاملات آتی یا ثانویه مسائل مربوط به بورس زیاد است و ما فعلاً چند مسئله مربوط به اوراق سهام گفته‌ایم و همه را از جنبه بحث قبض حکمی گفته‌ایم. دو … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض در انواع معاملات بورسی

مباحث مطرح شده در این جلسه: قبض اوراق سهام در خرید با هدف سود ماهیانه یا سالیانه قبض اوراق سهام در خرید با هدف ترقی قیمت سهام قبض در معاملات اوراق قرضه معاملات آتی یا ثانویه قبض اوراق سهام در … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم چند نوع معامله بورسی

مباحث مطرح شده در این جلسه: حکم چند نوع معامله بورسی ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ مالیت و قبض در اوراق سهام

مباحث مطرح شده در این جلسه: نظر اهل سنت درباره معاملات بورس بررسی صحت معاملات بورسی و قبض آن آیا اوراق سهام مالیت دارند؟ آیا معامله این‌ها صحیح است؟ اگر معامله این‌ها صحیح است، قبض آن‌ها چگونه است؟ نظر اهل … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ تفاوت معاملات بورسی و بانکی

مباحث مطرح شده در این جلسه: تفاوت بانک و بورس انواع معامله در بورس صحت معاملات اولیه در بورس نقش برگه سهام تفاوت بانک و بورس سابقه بانک و بانکداری شاید به حدود هفت‌صدسال پیش می‌رسد که از آن زمان … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض حکمی در چکهای الکترونیکی و شرکتهای حقوقی

مباحث مطرح شده در این جلسه: قبض در معاملات الکترونیکی و معاملات حقوقی قبض در چک‌های الکترونیکی قبض در مثل خرید بلیت‌های الکترونیکی قبض در شرکت‌های حقوقی قبض در معاملات الکترونیکی و معاملات حقوقی یک‌مرتبه در معامله عینی ردوبدل می‌شود … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم بیعی که طرفین معامله یکدیگر را نمی‌بینند

مباحث مطرح شده در این جلسه: معاملاتی که سه طرف دارند احکام و شرایط بیع در این معاملات صحت و فساد در این معاملات مجلس عقد در این معاملات خطاب صیغه عقد در این معاملات معاملاتی که سه طرف دارند … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ ادله جواز معامله با کارت های بانکی

مباحث مطرح شده در این جلسه: دلیل جواز معامله با کارت‌بانکی حل اشکال ربا در معاملات با کارت‌بانکی در معاملاتی که با کارت‌بانکی انجام می‌شود، یک احتمال این است که این معاملات باطل است و یک احتمال این است که … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ حکم معامله با کارت های بانکی

مباحث مطرح شده در این جلسه: معاملات با کارت‌های بانکی تقسیمات معاملات با کارت‌بانکی حکم معاملات با کارت‌بانکی اشکال معاملات با کارت‌بانکی در خارج از کشور اشکال معاملات سلم با کارت‌بانکی اشکال در معاملات بین‌المللی بررسی ادله حرمت در این … ادامه 

نقد و نسیه - بحث قبض؛ قبض حکمی در منافع

مباحث مطرح شده در این جلسه: قبض حکمی در معاملات منفعت به منفعت گفته شد اگر معامله‌ای منفت به منفعت باشد، مانند اینکه خانه‌ای بین دو نفر مشترک است و این دو معامله می‌کنند به این طریق که یک سال … ادامه