خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، استصحاب تعلیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
استصحاب تعلیقی

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

یکی دیگر از تنبیهات استصحاب، استصحاب تعلیقی است. اگر کسی استصحاب تعلیقی را بپذیرد می‌گوید کشمش مثل انگور است که اگر جوش بیاید پاک است اما حرام است.
توضیح آیت‌ﷲ خویی: عناوین احکام سه صورت است.
صورت اول: گاهی حکم می‌رود روی عنوان ولی می‌دانیم آن عنوان اهمیتی ندارد.
صورت دوم: یک عناوینی داریم که دقیقا بر عکس است یعنی اینها موضوعیت دارند و اگر عنوان عوض شد حتما حکم هم عوض میشود.
صورت سوم: مواردی است که شک داریم حکمی رفته روی عنوان، وقتی عنوان عوض شد شک می‌کنم که حکم عوض شد یا نشد

بحث ما در صورت سوم است که نمیدانیم استصحاب جاری میشود یا خیر، افرادی مثل آخوند و آیت‌ﷲ اراکی می‌گویند این جور جاها استصحاب جاری می‌شود.

محل برگزاری