خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، ادامه بحث استصحاب تعلیقی

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ادامه بحث استصحاب تعلیقی

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:

بحث در استصحاب تعلیقی بود و اسصحاب تعلیقی این بود که گاهی یک حکم شرعی معلق است بر وصفی یا حالتی بعد آن حالت تغییر می‌کند.
مثال: شارع فرموده انگور اگر جوش بیاید حرام می‌شود حال همین انگور وقتی کشمش شد اگر جوش بیاید حلال است یا حرام؟
می‌گوییم گاهی حکم شرعی می‌رود روی صورت نوعیه و یک مرتبه حکم می‌رود روی شی، اگر حکم شرعی رفت روی صورت نوعیه مثلا خمر فلان است، سگ فلان است، اگر اسم عوض شد حکم هم عوض می‌شود، اما اگر حکم رفت روی شی نه اسم، در اینصورت اسمش صد بار هم عوض بشود باز حکم همان است.

محل برگزاری