خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

تنبیهات استصحاب، توضیح نظر آیت الله خویی بر اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود

مباحث مطرح شده در این جلسه:
توضیح نظر آیت‌ﷲ خویی بر اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود

❋ ❋ ❋

بحث در این بود که آیت‌ﷲ خویی و مرحوم نراقی فرموده‌اند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود.
دلیل اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود این است که همیشه معارض دارد یکی می‌گوید مثلا حلال است و یکی می‌گوید مثلا حرام است.
آیت‌ﷲ خویی می‌گوید ما همیشه یک استصحاب مجعول داریم و یک استصحاب عدم جعل، مثلا اگر به کسی گفتند از صبح تا ظهر بنشین در مسجد بعد که ظهر شد حالا بعداز ظهر هم باید بنشیند یا نه، یک استصحاب می‌گوید استصحاب صبح کن و بنشین در مسجد به این می‌گویند استصحاب مجعول و یک استصحاب عدم جعل داریم یعنی روز پنجشنبه واجب نبود بنشینم چون چیزی جعل نشده بود و می‌دانم که از صبح تا ظهر جمعه جعل شدو بیشترش را شک دارم که جعل شده یا نشده، استصحاب عدم جعل می‌کنم پس لازم نیست بنشینم.
تمام این موارد را استاد از کتاب مصباح الاصول آیت‌ﷲ خویی صفحه ۳۶، ۳۷، ۳۸، مطرح فرمودند.