خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۲

درس خارج اصول استاد عابدی

اخذ قطع در متعلق حکم

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اخذ قطع در متعلق حکم
❋ ❋ ❋

محل برگزاری