خارج اصول، امارات (قطع و ظن) حرم‌مطهر ۱۴۰۲

درس خارج اصول استاد عابدی

اجماع، موارد صحیح اجماع

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • اجماع
  • موارد صحیح اجماع
❋ ❋ ❋

محل برگزاری