تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره بقره، آیه ۷

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۷ سوره بقره:

بررسی لغات و إعراب . معنای آیه
«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾»

محل برگزاری