تفسیر مجمع البیان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره حمد، آیه ۴ و ۵

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۴ و ۵ سوره حمد:

معنای آیه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

بررسی آیه شریفه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»

بررسی لغوی «نَعْبُدُ» (عبادت)