تفسیر مجمع البیان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره حمد، آیه ۵ و ۶

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۵ و ۶ سوره حمد:

حصر و اختصاص در آیه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»

قرائات مختلف آیه «اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ »