تفسیر مجمع البیان ۱۳۹۹

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

سوره حمد، آیه ۱

ادامه بررسی آیه شریفه ۱ سوره حمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿۱﴾

بررسی ادبی «بسم ﷲ الرحمن الرحیم»

  • کتاب مجمع البیان، جلد۱، صفحه ۲۱ تا ۴۰

محل برگزاری