تفسیر مجمع البیان ۱۳۹۹

جلسه تفسیر قرآن استاد عابدی با محوریت کتاب

تفسیر سوره حمد، آیه ۱ و ۲

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۱ و ۲ سوره حمد:

ادامه بررسی «بسم ﷲ»

معنی «الرحمن» و «الرحیم»

بررسی قرائة و لغت آیه «الحمد لله رب العالمین»

محل برگزاری