تفسیر مجمع البیان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره حمد، آیه ۲

بررسی لغات، مفردات، معنا و تفسیر آیه شریفه ۲ سوره حمد:

آیه «الحمد لله رب العالمین»

اعرابِ (بررسی جمله و نقش کلمات) آیه «الحمد لله رب العالمین»