استاد احمد عابدی

مقدمه، با کسر دال یا فتح دال؟

استاد عابدی در این جلسه ضمن بیان مباحث مقدماتی و حاشیه‌ای، مطالبی در باب خوانش صحیح کلمه‌ی مقدمه از منظر ادبیات عرب و فارسی مطرح فرمودند که شایسته است طلاب برای استفاده بهتر به فایل صوتی مراجعه نمایند.

محل برگزاری