خارج اصول پردیسان

خارج اصول (استصحاب) پردیسان ۱۳۹۹

نظر آیت الله نراقی؛ اشکال مرحوم نایینی و آیت الله خویی به نراقی (رضوان الله علیهم اجمعین)

مباحث مطرح شده در این جلسه:
دلیل آیت‌ﷲ خویی؛ مثال‌های شرعی و عرفی
نقدآیت‌ﷲ سبحانی به نظر آیت‌ﷲ خویی و دفاع استاد از نظر آیت‌ﷲ خویی

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
آیت‌ﷲ خویی معتقد است که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است، ولی در احکام کلی الهی استصحاب جاری نمی‌شود.
دلیل آیت‌ﷲ خویی: ما یک استصحاب عدم جعل داریم و یک استصحاب مجهول، این دو همیشه با هم تعارض و تساقط می‌کنند، پس استصحاب در احکام شرعی جاری نیست.

اشکالات آیت‌ﷲ سبحانی به آیت‌ﷲ خویی:
اولا تعریفی که ایشان از کلمه «جعل» ارائه کرده درست نیست.
ثانیا لازمه کلام ایشان این است که استصحاب عدم نسخ جاری نباشد. ثالثا زمان هیچ وقت قید نیست.

استاد: هیچ کدام از این اشکالات به آیت‌ﷲ خویی وارد نیست.