خارج فقه (مکاسب) حرم مطهر ۱۳۹۹

نقد و نسیه - بیع عینه؛ وجه تسمیه

مباحث مطرح شده در این جلسه:
جواز بیع عینه

❋ ❋ ❋

در جواز بیع عینه فرقی نمی‌کند که چیزی را بخرد یا بفروشد، به بایع بفروشد یا به غیر بایع، به همان قیمت بفروشد یا به قیمت دیگر، به جنس ثمن باشد یا به جنس دیگر، مورد معامله طعام باشد یا غیرطعام. فقط در صورتی که در معامله اول، معامله دوم شرط شود جایز نیست.

دلیل مساله:
۱- اجماع یا مشهور. عبارت سلّار در المراسم و معنای آن.
۲- عمومات و اطلاقات.
۳- روایات خاصه. بررسی سندی و دلالی روایات

محل برگزاری