خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

اگر عدد مامومین هنگام خطبه کمتر از حد لازم شود؛ توضیح عبارت جواهر

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اگر عدد مامومین هنگام خطبه کمتر از حد لازم شود
توضیح عبارت جواهر

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
بحث در شرایط نماز جمعه بود که یکی از شرایط آن عدد بود که گفتیم باید حداقل پنج نفر باشند.
در جواهر جلد ۱۱ صفحه ۲۰۲ آمده که اگر همه مردم پراکنده شدند و کسی نماند و در وسط خطبه یا بعد از خطبه و قبل از نماز رفتند، دیگر نمی‌شود نماز جمعه را خواند، همانطور که فاضل هندی در کشف اللثام فرموده که این نماز جمعه منتفی می‌شود چون شرط عدد از بین رفته است.

اگر چند نفر رفتند و بعد از مدتی برگشتند، علامه حلی فرموده اگر رفتن این چند نفر طول هم بکشد باز اشکالی ندارد چون روایات اطلاق دارند. علامه حلی در جایی از کتاب نهایه الاحکام اشکال کرده و فرموده اگر بین خطبه و نماز فاصله شد معلوم نیست این نماز درست باشد و اصاله الشغل جاری می‌شود.

اصاله الشغل یعنی: قبلا مشغول الذمه بودم به نماز، بعد آن چند نفری که رفته بودند برگشتند به نماز و نماز را خواندیم بعد از نماز شک می‌کنم که این نماز همان نمازی است که شارع خواسته بود، در اینجا اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و باید نماز ظهر را بخوانم.

قائده شرطیت مشکوک: اگر چیزی شرط بود مثلا عدد شرط نماز است و اینجا شک دارم که این شرط هست یا نیست در واقع شک دارم که نماز جمعه هست یا نیست حالا بعد از نماز شک می‌کنم که نماز جمعه خوانده‌ام یا نخوانده‌ام و قائده فراغ هم جاری نیست و باید احتیاط کنیم یعنی اگر وقت هست یکبار دیگر خطبه و نماز جمعه را بخوانیم.

محل برگزاری