مباحث مطرح شده در این جلسه:
خطبه، از شرایط نماز جمعه

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
یکی دیگر از شرایط نماز جمعه، خطبه است.
خطبه از کلمه خطاب است، کلمه خطبه در ذاتش لوازمی دارد، اولا خطبه باید ایستاده باشد. ثانیا خطابه سجع و قافیه می‌خواهد و با یک آهنگ خاصی بیان می‌شود.

خطبه واجب است یا نه؟
بیان چند روایت از وسائل الشیعه جلد هفت صفحه ۳۱۳ حدیث هفتم از باب شش و صفحه ۳۴۲ از باب بیست و پنج.

استاد: در این روایات امر اصطلاحی که بگوید خطبه واجب است، نداریم ولی با توجه به اجماع مسلمانها و با توجه به سیره عملی مسلمانان و با توجه به آن روایاتی که می‌گویند خطبه به جای دو رکعت است می‌گوییم خطبه واجب است و اگر کسی کلمه فاسعوا الی ذکرﷲ را در آیه شریفه به معنای خطبه بگیرد این آیه می‌شود امر به خطبه.

محل برگزاری