خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

اگر برای امام جمعه وسط خطبه یا نماز، اتفاقی بیفتد؛ نقل روایات بحث، بیان صورت‌های مختلف مساله و حکم هر یک

مباحث مطرح شده در این جلسه:
اگر برای امام جمعه وسط خطبه یا نماز، اتفاقی بیفتد!
نقل روایات بحث، بیان صورت‌های مختلف مساله و حکم هر یک

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
بحث دراین است اگر امام جمعه در بین خطبه یا بین نماز بمیرد یا وضویش باطل شود یا غش کند، چه حکمی دارد؟
بیان چند روایت از کتاب وسائل الشیعه جلد ۸ باب ۴۰، ۴۱، ۴۳ از ابواب نماز جماعت.

جمع بندی: اگر گفتیم امام جمعه باید منصوب از امام معصوم باشد، در این صورت خود امام جمعه هم نمی‌تواند کسی را تعیین کند و مأمومین باید نماز ظهر بخوانند. اما اگر گفتیم لازم نیست که امام جمعه منصوب از طرف امام معصوم باشد، در این صورت می‌تواند شخصی را انتخاب کند که نماز جمعه را ادامه دهد.
اگر امام جمعه بین نماز و خطبه مرد، روشن است که باید یک نفر بیاید جلو و ادامه دهد، اینجا می‌گوییم خطبه هم نماز است، اما آیا جایز است خطبه را کسی بخواند و نمازش را شخص دیگر؟ جایز است و اشکال ندارد.

محل برگزاری