خارج فقه (نماز جمعه) پردیسان ۱۳۹۹

ذکر چند مثال از غیر نماز جمعه؛ نقل و نقد قول صاحب حدائق و آقا رضا همدانی.

مباحث مطرح شده در این جلسه:
ذکر چند مثال از غیر نماز جمعه؛
نقل و نقد قول صاحب حدائق و آقا رضا همدانی.

❋ ❋ ❋

خلاصه درس:
مرحوم صاحب حدائق فرموده: فقط در پنج صورت می‌شود که شخصی نائب امام جمعه شود،
۱-امام جمعه بمیرد. ۲-بی وضو نسیانا نماز را شروع کند و وسط نماز بفهمد. ۳-با وضو بوده ولی وضویش باطل شود. ۴- امام جمعه خون دماغ شود. ۵-امام جمعه مسافر باشد ولی مأمومین حاضر باشند.
استاد: اولا بعید است که فقط به این چند مورد که در روایات آمده اکتفا کنیم و آنچه در روایات آمده فقط مثال هستند و خصوصیتی ندارند. ثانیا شارع شکستن نماز را نهی کرده است و ثالثا متعدد بودن امام جماعت در روایات آمده و طبق قاعده است.
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد ۱۶ صفحه ۳۴۲ فرموده: اولا مکروه است کسی که مسبوق به رکعت است امام شود، آنچه از روایات ظاهر است، این است که این مورادی که در روایات آمده‌اند خصوصیت ندارند و هر وقت امام نتوانست نماز را ادامه دهد، برای مأموم جایز است که بقیه نماز را به دیگری اقتدا کند.
استاد: نباید اینطور بحث کنیم که اگر از امام حدثی سر زد یا بگوییم اگر غش کرد و یا قند خونش افتاد، که اینها هم مثل آن است؛ بلکه باید بگوییم امام (علیه السلام) فرموده است: اگر از امام جماعت حدثی سر زد یا هر چیز دیگری که شد، مثلا مست شد یا از هوش رفت و چیزهای دیگر همه اینها حدث است.

محل برگزاری