تفسیر مجمع البیان

تفسیر سوره بقره، آیه ۱۶۰

صوت این جلسه به علت نقص فنی با کیفیت ضعیف ضبط شده است ولی استاد در ابتدای جلسه بعد به طور مختصر توضیحاتی از این جلسه را بیان کردند.

بررسی آیه شریفه ۱۶۰ سوره بقره :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴿۱۶۰﴾

محل برگزاری