خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۲

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شرکت، آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟ نظر اهل سنت، فرق بین حق الله و حق الناس

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • آیا قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند؟
  • نظر اهل سنت
  • فرق بین حق ﷲ و حق الناس
❋ ❋ ❋

محل برگزاری