خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - اجتماع امر و نهی بحث فقهی است یا کلامی

مباحث مطرح شده در این جلسه: فقهی بودن بحث اجتماع امر و نهی و پاسخ استاد کلامی بودن بحث اجتماع امر و نهی و پاسخ استاد فقهی بودن بحث اجتماع امر و نهی و پاسخ استاد یکی از مطالبی که … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - تفاوت مسأله‌ی اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت

مباحث مطرح شده در این جلسه: تحریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت نظر استاد تحریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی جلسه قبل … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - تبیین محل نزاع در اجتماع امر و نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: اجتماع امر و نهی تحریر محل نزاع سیر بحث در کفایه مراد از واحد اجتماع امر و نهی یکی از اولین بحث‌هایی که در باب نواهی مطرح می‌شود بحث اجتماع امر و نهی است. … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - دلالت نهی بر استمرار و تکرار

مباحث مطرح شده در این جلسه: دلالت نهی بر دوام و استمرار و تکرار دلالت نهی بر دوام و استمرار و تکرار بحث درباره معنا و مفهوم نهی بود و اینکه آیا نهی دلالت می‌کند بر دوام و استمرار و … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - دلالت نهی بر حرمت

مباحث مطرح شده در این جلسه: بررسی آیه «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» پیرامون دلالت نهی عدم تعلق نهی به عدم بررسی آیه «وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» پیرامون دلالت نهی درباره نواهی یک بحث این است که آیا نهی … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - تبیین لوازم قول آخوند مبنی بر تعلق نهی به طبیعت

مباحث مطرح شده در این جلسه: بررسی کلام آخوند خراسانی در متعلق نهی روشن نبودن تحلیل متعلق نهی بررسی کلام آخوند خراسانی در متعلق نهی آخوند در کفایه فرموده است: نهی مثل امر به طبیعت تعلق می‌گیرد، مولا در امر … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - متعلق نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: کلام امام خمینی(ره) در متعلق نهی و نقد آن توسط استاد اشکال استاد به کفایه در تعلق امر و نهی به طبیعت بحث درباره متعلق نهی بود که نهی به چه چیزی تعلق می‌گیرد. … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - نکاتی درباره معنای نهی

مباحث مطرح شده در این جلسه: نواهی معنای نهی کلام امام خمینی(ره) در معنای نهی نواهی معلوم نیست از کجا در کتاب‌های اصول رسم شد که کلمه اوامر و نواهی را به‌صورت جمع به کار ببرند ولی در بحث‌های دیگر … ادامه 

خارج اصول حرم‌مطهر

اوامر - متعلق امر و نهی - توضیحاتی درباره معنای امر

مباحث مطرح شده در این جلسه: عدم انحصار امر در ماده اَمَرَ و هیئت افعل دخالت متعلق امر در معنای امر دخالت آمر در معنای امر بحث اوامر کفایه تمام شد و از این به بعد بحث نواهی را مطرح … ادامه