خارج فقه (مسائل مستحدثه قضا) حرم مطهر ۱۴۰۱

درس خارج فقه استاد عابدی

بررسی فقهی قانون تجارت؛ علل ورشکستگی شرکتها، عوامل انسانی و اختیاری، بررسی سند و متن روایات

مباحث مطرح شده در این جلسه:

  • علل ورشکستگی شرکتها، عوامل انسانی و اختیاری، بررسی سند و متن روایات
❋ ❋ ❋

محل برگزاری