• استصحاب (جلسه ۴۳)
  سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت
 • استصحاب (جلسه ۴۲)
  دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶تنبیهات استصحاب، ادامه بحث درباره استصحاب اصل مثبت
 • استصحاب (جلسه ۴۱)
  یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵تنبیهات استصحاب، استصحاب اصل مثبت
 • استصحاب (جلسه ۴۰)
  شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ در ادیان قبلی و بیان چند مثال از شیخ انصاری
 • استصحاب (جلسه ۳۹)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵تنبیهات استصحاب، نظر آیت الله خویی درمورد استصحاب عدم نسخ و جواب استاد به ایشان
 • استصحاب (جلسه ۳۸)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳تنبیهات استصحاب، استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان
 • استصحاب (جلسه ۳۷)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷تنبیهات استصحاب، بیان سه اشکال به آیت الله خویی و جواب استاد به هر سه اشکال
 • استصحاب (جلسه ۳۶)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶تنبیهات استصحاب، توضیح نظر آیت الله خویی بر اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود
 • استصحاب (جلسه ۳۵)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲تنبیهات استصحاب، آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود و یا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می شود؟
 • استصحاب (جلسه ۳۴)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱تنبیهات استصحاب، فرضا اگر استصحاب تعلیقی صحیح باشد و هیچ اشکالی نداشته باشد آیا فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد؟
 • استصحاب (جلسه ۳۳)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰تنبیهات استصحاب، اشکال و جوابی دیگر به استصحاب تعلیقی
 • استصحاب (جلسه ۳۲)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹تنبیهات استصحاب، بیان سه اشکال به استصحاب تعلیقی
 • استصحاب (جلسه ۳۱)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵تنبیهات استصحاب، دلیل آیت الله خویی و آیت الله نایینی بر حجت نبودن استصحاب تعلیقی
 • استصحاب (جلسه ۳۰)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴تنبیهات استصحاب، ادامه بحث استصحاب تعلیقی
 • استصحاب (جلسه ۲۹)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳تنبیهات استصحاب، استصحاب تعلیقی
 • استصحاب (جلسه ۲۸)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲تنبیهات استصحاب، آیا استصحاب در اموری که ثبات دارند اما مقید به زمان شده اند جاری می شود یا خیر؟
 • استصحاب (جلسه ۲۷)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸تنبیهات استصحاب، مطلب سومی که در استصحاب زمان است این است که اگر یک امری ثبات دارد اما مقید به زمان شده آیا استصحاب در اینجا جاری هست یا خیر؟
 • استصحاب (جلسه ۲۵)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶تنبیهات استصحاب، تنبیه پنجم استصحاب ، استصحاب در زمان و زمانیات
 • استصحاب (جلسه ۲۶)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷تنبیهات استصحاب، ادامه تنبیه پنجم استصحاب، استصحاب در زمان و زمانیات
 • استصحاب (جلسه ۲۴)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵تنبیهات استصحاب، بیان یک استثنا در استصحاب کلی قسم سوم
 • استصحاب (جلسه ۲۳)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹تنبیهات استصحاب، استصحاب کلی قسم سوم
 • استصحاب (جلسه ۲۲)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸تنبیهات استصحاب، تقریر شبهه عباییه به بیان دیگر و جواب امام خمینی(ره) به این شبهه
 • استصحاب (جلسه ۲۱)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳تنبیهات استصحاب، شبهه به استصحاب کلی قسم دوم به اسم شبهه عباییه
 • استصحاب (جلسه ۲۰)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲تنبیهات استصحاب، ادامه بحث قسم دوم از اقسام استصحاب کلی
 • استصحاب (جلسه ۱۹)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱تنبیهات استصحاب، قسم دوم از اقسام استصحاب کلی
 • استصحاب (جلسه ۱۸)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷تنبیهات استصحاب، تنبیه سوم استصحاب: استصحاب کلی
 • استصحاب (جلسه ۱۷)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶تنبیهات استصحاب، یقین و شک باید بالفعل باشد نه تقدیری
 • استصحاب (جلسه ۱۶)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵تنبیهات استصحاب، تنبیه دوم
 • استصحاب (جلسه ۱۵)
  شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴تنبیهات استصحاب - تنبیه اول، استصحاب استقبالی
 • استصحاب (جلسه ۱۴)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ادامه کلام امام خمینی(ره)؛ احکام وضعی هم مستقلا و هم تبعا قابل جعلند
 • استصحاب (جلسه ۱۳)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷نقد فرمایش آخوند(ره) و بیان امام خمینی(ره)
 • استصحاب (جلسه ۱۲)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶تفصیل فاضل تونی؛ حکم تکلیفی و وضعی؛ بیان کفایه
 • استصحاب (جلسه ۱۱)
  شنبه ۱۳۹۹/۷/۵قول آیت الله خویی(ره) در مسأله و اشکالات وارد به آن
 • استصحاب (جلسه ۱۰)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱اصل سببی و اصل مسببی
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۹)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱اشکال به آیت الله خویی(ره) و دفاع از ایشان
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۸)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰نظر آیت الله نراقی؛ اشکال مرحوم نایینی و آیت الله خویی به نراقی (رضوان الله علیهم اجمعین)
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۷)
  شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹نظر آیت الله نراقی؛ اشکال مرحوم نایینی و آیت الله خویی به نراقی (رضوان الله علیهم اجمعین)
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۶)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵تفصیل و نظر آیت الله خویی؛ فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه، انواع شبهه حکمیه
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۵)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴توضیح بیشتر کلام شیخ انصاری و اشکال آیت الله نایینی به شیخ (رضوان الله علیهما)؛ اشکال آیت الله خویی(ره) به آیت الله نایینی(ره)
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۴)
  شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲نظر و تفصیل دوم شیخ انصاری(ره)؛ مراد از «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، احکام عقل عملی است.
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۳)
  سه شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۸توضیح مراد واقعی شیخ انصاری(ره) و جمع بندی کلمات ایشان؛ معنای نسخ، نقد نظر شیخ و بیان نظر صحیح
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۲)
  دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷توضیح کلام شیخ انصاری(ره)، اشکال امام(ره) و آیت الله خویی به شیخ، جواب استاد و دفاع از شیخ
 • خارج اصول – استصحاب (جلسه ۱)
  یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶اقوال در باب حجیت استصحاب؛ نظر شیخ(ره)، مثال عرفی و شرعی، ادله شیخ و نقد آن